Armoede – visies

Vakbonden

  • doe solidair
  • denk internationaal, over de grenzen
  • denk lang, over je eigen pensioenleeftijd heen
  • loonsverhoging: absoluut en loonsverlaging: relatief
  • stel per bedrijfstak een maximum verschil in tussen het laagste en het hoogste salaris

Hits: 57