Van alle vroegere filosofen komt Plato het meest voor in communicatie theorieën.

In essentie stelt hij dat iedere nieuwe ervaring die iemand opdoet gewaardeerd wordt op basis van de al aanwezige ervaring.
Nieuwsgierigheid naar het hoe en wat van zo’n nieuwe ervaring levert kennis op waarmee iemand verder komt, zich ontwikkelt.
Wat de boer niet kent …

Nieuwe kennis of ervaring opdoen

Moralistische boodschap werkt niet, eigenbelang benadrukken wel.