Analyses

Wat zien we gebeuren? Wat vinden we verkeerd gaan?

Kijken we naar de huidige samenleving dan is er nogal wat op- en aan te merken over het ‘samen’ van ons leven. Kijk bijvoorbeeld naar de serie webdebatten die afgelopen maanden zijn georganiseerd door de Beweging van barmhartigheid. Op dit moment zijn die te vinden op Spotify.

Veel mensen analyseren problemen die zich voordoen op het gebied van voeding, huisvesting, gezondheid, vrijheid en zeggenschap. Wij pogen hier een overzicht te geven.
Het gaat dan niet om analyses voor economisch gewin maar om wereldwijde kwesties als rechtvaardigheid, respect en klimaat.

Wie heeft er wat gedaan aan

  • uitbuiten van buitenlandse werknemers
  • fijnstof in Wijk aan Zee
  • landonteigening ten behoeve van het bedrijfsleven

… en wát dan wel?

 

Probeer dit eens

  • bij solidariteit: nationaal vervangen voor internationaal
  • . . .

 

 

meer tekst

Bronnen:

Hits: 88