Politiek

In hoeverre doen de partijen mee?

Een vakbond die

  • transparant is
  • een internationale kijk op de wereld heeft
  • voor iedere wereldburger gelijke rechten wil
  • gaat voor absolute loonsverhogingen en relatieve loonsverlagingen
  • tegen kinderarbeid is
  • per bedrijfstak een maximum verschil vaststelt tussen hoogste en laagste inkomen

Hits: 24