Inleiding

Een ‘menselijker’ samenleving, kan dat?

Met deze vraag organiseerde de Beweging van barmhartigheid een aantal webdebatten over de toekomst na corona. Onderweg naar de verkiezingen in 2021. Ook bij de Boeddhistische Omroep kijken ze naar de toekomst na de Coronajaren.
Deze actie is het startpunt van deze website geworden. Want ook ná die verkiezingen is het een belangrijke vraag. Hier gaan we op zoek naar antwoorden.

Wat is een menselijker samenleving?
De woorden samenleving en maatschappij verwijzen naar een manier van leven waarbij in groepsverband iets gemeenschappelijks wordt gedaan. Kijk om je heen, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Heel veel groepen die goed en prettig voor zichzelf zorgen.
Maar de achterliggende bedoeling van de vraag is om dit maal verder te kijken: naar de lange termijn en naar álle leven op Aarde.
Ja, dat maakt verschil.

Laten we om te beginnen eens kijken en luisteren.
Kijk om je heen naar de wereld waarin we leven. Naar ons zelf, naar de groepen waar we bij horen, naar de groepen waar we niet bij horen, naar onze leefomgeving, naar de Aarde.
Kan je er naar kijken zonder er wat van te vinden, gewoon zo als het is?
Edel Maex: “De bereidheid om te kijken is voldoende.
En wat doen wij er toe in deze wereld?
Hoe denken anderen daar over?

En dan: Hoe willen we dat onze wereld er over 10 tot 20 jaar uitziet?
Wat kunnen we doen, of laten, voor al het leven in de toekomst? Voor ons zelf en onze kinderen, voor elkaar, voor de natuur, voor de Aarde?

Laten we met elkaar van gedachten wisselen.

~

Onderwerpen:
basisbehoeftes, voeding, circulaire economie, basisinkomen, onderwijs, investeren, gezondheid, technische vernieuwing, energietransitie, visie, klimaatverandering, emancipatie, overheid, zorg, verantwoord ondernemerschap, wapenhandel, ecosystemen, overbevolking, zeggenschap, vervoer, volksvertegenwoordiging, solidariteit, permacultuur, macht en zo meer.

© Grazia Varisco – Quadri Comunicanti

Hits: 3779